Başvuru Formu

  • Araştırmacıların, Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kuruluna başvuru yapabilmeleri için aşağıda yer alan “başvuru formu” dosyasını eksiksiz olarak doldurup sekreterliğe teslim etmeleri gerekmektedir.
  • Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu her ay ayın ikinci yarısında toplanır. Özel durumlarda ek değerlendirme tarihleri belirleyebilir.
  • Ayın 14. günü çalışma saati bitimine kadar sekreterliğe iletilen başvurular o ay içinde görüşülür, daha sonra yapılan başvurular ise bir sonraki aya devredilir.

Başvuru Sırasında Yapılacak İşlemler

Başvuru Formu